816/2016

Helsingfors den 15 september 2016

Statsrådets förordning om havsplanering

I enlighet med statsrådets beslut

föreskrivs med stöd av 67 b § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), sådan paragrafen lyder i lag 482/2016:

1 §

Det ska utarbetas tre havsplaner enligt 67 b § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) så att områdesgränserna följer landskapsgränserna mellan landskapen Nyland och Egentliga Finland samt Satakunta och Österbotten. Gränserna för planeringsområdena fortsätter utan att ändra riktning från den yttre gränsen för Finlands territorialvatten till den yttre gränsen för Finlands ekonomiska zon.

2 §

Förbunden på landskapsnivå ska utarbeta och godkänna havsplanerna senast den 31 mars 2021.

Förbunden på landskapsnivå ska med högst tio års intervaller kontrollera att havsplanerna är aktuella.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 Oktober 2016.

Europarlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för havsplanering (2014/89/EU)

Helsingfors den 15 september 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Tiina Tihlman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.