811/2016

Helsingfors den 9 september 2016

Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning (1287/2015) 17 § 2 momentet, 27 § och 35 § 1 momentet som följer:

17 §
Uppgifter för chefen för en avdelning eller ett resultatområde

Chef för en avdelning är en överdirektör. Chef för resultatområdet för förvaltning och internationella ärenden är en direktör för förvaltning och internationella ärenden och chef för resultatområdet för information och kommunikation en informations- och kommunikationsdirektör.

27 §
Informations- och kommunikationsdirektörens beslutanderätt

Informations- och kommunikationsdirektören avgör ärenden som gäller dispositionsplanerna för och användningen av ministeriets gemensamma anslag för kommunikation och informationsförvaltning.

35 §
Utnämningsbefogenhet

Enligt statsrådets förordning om miljöministeriet utnämner statsrådet ministeriets överdirektörer, direktör för förvaltning och internationella ärenden, informations- och kommunikationsdirektör, lagstiftningsdirektör, forskningsdirektör, regeringsråd, byggnadsråd, råd för internationella ärenden, miljöråd, regionplaneringsråd, bostadsråd, lagstiftningsråd, revisionsråd, ekonomidirektör, dataförvaltningsdirektör, konsultativa tjänstemän, personalchef, ekonomichef, kommunikationschef och regeringssekreterare. Miljöministeriet utnämner eller anställer övrig personal.Denna förordning träder i kraft den 15 september 2016.

Helsingfors den 9 september 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsdirektör
Riitta Rönn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.