808/2016

Helsingfors den 8 september 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) en ny 28 §, i stället för den 28 § som upphävts genom förordning 164/2013, som följer:

2 kap.

Andra uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet

28 §
Områdesindelningar som registreras i befolkningsdatasystemet

I befolkningsdatasystemet ska följande administrativa och andra motsvarande områdesindelningar registreras:

1) kommunindelningen,

2) valkretsindelningen och indelningen i röstningsområden,

3) församlingsindelningen inom den evangelisk-lutherska och den ortodoxa kyrkan,

4) indelningen i postnummerområden,

5) indelningen i verksamhetsområden för magistraterna och deras enheter.

I befolkningsdatasystemet kan dessutom registreras eventuella andra administrativa områdesindelningar som de offentliga samfund som utnyttjar uppgifterna i befolkningsdatasystemet meddelar.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

Helsingfors den 8 september 2016

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Assi Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.