757/2016

Helsingfors den 1 september 2016

Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Nya Zeeland om luftfart och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Nya Zeeland om luftfart (517/2016):

1 §

Det i Leipzig den 21 maj 2014 mellan republiken Finlands regering och Nya Zeelands regering ingångna avtalet om luftfart träder i kraft den 1 september 2016 så som därom har överenskommits.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 15 juni 2016 och av republikens president den 29 juni 2016. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 18 juli 2016.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Nya Zeeland om luftfart (517/2016) träder i kraft den 1 september 2016.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

Helsingfors den 1 september 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Timo Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.