755/2016

Helsingfors den 29 augusti 2016

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 49 § i kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets arbetsordning (1267/2015) 49 § som följer:

49 §
Avdelningschefen för nätavdelningen

Avdelningschefen för nätavdelningen avgör ärenden som gäller

1) fastställande av trafikordningar för användning i försökssyfte, och

2) godkännande av utredningsplaner och vägplaner enligt landsvägslagen (503/2005) samt av utredningsplaner och järnvägsplaner enligt banlagen (110/2007), när det är fråga om ärenden av ringa allmän betydelse.


Denna förordning träder i kraft den 12 september 2016.

Helsingfors den 29 augusti 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.