667/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Lag om ändring av 5 kap. 2 och 3 § i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen (806/2011) 5 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten och 3 § som följer:

5 kap.

Reseförbud

2 §
Innehållet i reseförbud

I ett beslut om reseförbud kan den som meddelats reseförbud åläggas att


7) överlämna sitt pass och ett sådant identitetskort som godkänns som resedokument till polisen.


3 §
Förbud att utfärda pass

Pass eller identitetskort som godkänns som resedokument får inte utfärdas till den som meddelats reseförbud, om utfärdandet äventyrar syftet med reseförbudet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 41/2016
FvUB 10/2016
RSv 88/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.