610/2016

Helsingfors den 12 juli 2016

Inrikesministeriets beslut om upphävande av inrikesministeriets beslut om de stater och territorier utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism uppfyller villkoren enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Inrikesministeriet har med stöd av 22 § 3 mom. i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) beslutat:

1 §

Genom detta beslut upphävs inrikesministeriets beslut om de stater och territorier utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism uppfyller villkoren enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (156/2012).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 19 juli 2016.

Helsingfors den 12 juli 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Jouko Huhtamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.