607/2016

Helsingfors den 7 juni 2016

Finansministeriets förordning om produktion av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. och 8 § 3 mom. i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016):

1 §
Serviceproducent för öppna data och interoperabilitet

Befolkningsregistercentralen producerar och utvecklar en tjänst för öppna data och interoperabilitet (tjänsten Avoindata.fi).

2 §
Producent av en blankettplattform för e-tjänster

Statens center för informations- och kommunikationsteknik producerar och utvecklar en blankett-plattform för e-tjänster (tjänsten Lomake.fi).

3 §
Privata aktörers användningsrätt och förbud mot användning

Privata sammanslutningar, stiftelser och näringsidkare får vid tillhandahållande av sitt öppna in-formationsmaterial för allmänheten använda tjänsten Avoindata.fi.

Bestämmelser om förbud mot användningen av en stödtjänst finns i 8 § 4 mom. i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016).

4 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.

Statens center för informations- och kommunikationsteknik producerar och utvecklar tjänsten Avoindata.fi högst till och med den 31 december 2017, varefter tjänsteproduktionen övergår till Befolkningsregistercentralen.

Helsingfors den 7 juni 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsråd
Sami Kivivasara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.