604/2016

Helsingfors den 7 juli 2016

Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om stater och territorier där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism inte uppfyller de internationella förpliktelser som avses i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Statsrådet har med stöd av 22 § 3 mom. i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) beslutat:

1 §

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut (1022/2010) om stater och territorier där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism inte uppfyller de internationella förpliktelser som avses i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 11 juli 2016.

Helsingfors den 7 juli 2016

Undervisnings - och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Konsultativ tjänsteman
Jouko Huhtamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.