601/2016

Helsingfors den 7 juli 2016

Statsrådets förordning om rökrum

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 76 § 3 mom. och 77 § 3 mom. i tobakslagen (549/2016):

1 §
Rökrums konstruktion

Konstruktionerna i ett rökrum ska vara täta. Avståndet mellan rökrummets tak och dörrens övre kant ska vara minst 400 millimeter.

Ingången till rökrummet ska byggas så att tobaksrök inte sprids utanför rökrummet.

2 §
Rökrums ventilation

Det ska vara undertryck i rökrummet. Tilluften i rökrummet ska ledas från omgivande rum genom en dörr eller en strömningsanordning för överluft.

Frånluftsflödet i ett rökrum ska vara minst 30 kubikdecimeter i sekunden per kvadratmeter golvyta, i dörröppningen dock minst 180 kubikdecimeter i sekunden per kvadratmeter dörröppning. Strömningsanordningen för överluft ska placeras så att luften avlägsnas effektivt från alla delar av rökrummet.

Frånluften ska ledas ut ovanför byggnadens yttertak via en separat kanal.

3 §
Övervakningen av rökrum

Rökrummet eller frånluftskanalen ska förses med en fast mätanordning med vilken frånluftsflödet i rummet kan kontrolleras från utsidan.

Ventilationen i rökrummet ska kontrolleras regelbundet och det ska föras bok över iakttagelserna.

Rökrummet i en förplägnadsrörelse ska byggas så att det kan övervakas från utsidan, eller så ska övervakningen ordnas på något annat sätt.

4 §
Rökrummets yta i en förplägnadsrörelse

Rökrummet i en förplägnadsrörelse ska ha en yta på minst 7 kvadratmeter.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2016.

Bestämmelserna i 2 § 3 mom. tillämpas inte på byggnader som har godkänts att tas i bruk senast den 20 maj 2018. I fråga om förplägnadsrörelser tillämpas 2 § 3 mom. dock inte på byggnader som har byggts före den 1 juni 2007.

Helsingfors den 7 juli 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Direktör
Kari Paaso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.