582/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser

I enlighet med statsrådets beslut

ändras ikraftträdelsebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser (217/2016) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016. Förordningens 3 kap. samt 4 kap. 6 och 7 § träder dock i kraft först den 3 oktober 2016. Bestämmelser om ikraftträdandet av 1 och 2 kap., 4 kap. 1—5 och 8 § samt av 5 kap. 1 § utfärdas särskilt genom förordning av statsrådet.

Denna förordning träder i kraft den 18 juli 2016.

Helsingfors den 29 juni 2016

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Överinspektör
Johanna Juvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.