580/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Statsrådets förordning om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, och om provisorisk tillämpning av lagen om tillämpning av avtalet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet (426/2016):

1 §

Avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och republiken Moldavien, å andra sidan, tillämpas provisoriskt från den 4 juli 2016 så som därom har överenskommits.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 10 maj 2016 och av republikens president den 3 juni 2016.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i i avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet (426/2016) tillämpas, innan avtalet träder i kraft internationellt, provisoriskt från den 4 juli 2016.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 4 juli 2016.

Helsingfors den 29 juni 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Timo Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.