563/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Lag om ändring av yrkeshögskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till yrkeshögskolelagen (932/2014) en ny 8 a § som följer:

2 kap.

Tillstånd och tillståndsvillkor för yrkeshögskola

8 a §
Undervisningen i språk och kommunikation

En yrkeshögskola får ordna sin undervisning i språk och kommunikation i samarbete med en annan yrkeshögskola eller ett universitet eller anskaffa undervisningen av en annan yrkeshögskola eller ett universitet. Yrkeshögskolan behöver inte ordna egen undervisning till denna del för att fullgöra sitt utbildningsansvar.

En studerande som deltar i undervisning med stöd av 1 mom. eller med stöd av 7 a § 1 mom. i universitetslagen (558/2009) har begränsad studierätt utan rätt att avlägga examen vid den högskola där undervisningen genomförs.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

RP 66/2016
KuUB 6/2016
RSv 94/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.