532/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 3 § 6 mom., sådant det lyder i lag 577/2013, som följer:

3 §

Källskatt ska inte betalas på dividend som betalas till ett sådant bolag som avses i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, nedan moder- och dotterbolagsdirektivet, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 2013/13/EU och 2014/86/EU, om bolaget direkt innehar minst tio procent av kapitalet i det bolag som betalar dividenden.Denna lag träder i kraft den 4 juli 2016.

Lagen tillämpas på inkomst som erhålls den 1 januari 2016 eller därefter.

RP 91/2016
FiUB 8/2016
RSv 95/2016
Rådets direktiv 2014/86/EU (32014L0086) EUT nr L 219, 25.7.2015, s. 40

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.