498/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Lag om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) 14 § 1 mom. 7 punkten som följer:

14 §
Ansvaret för att anmälningarna görs

Ansvariga för att en anmälan till registret görs är


7) för en ideell förening de myndiga medlemmar i styrelsen som anmälts till föreningsregistret,Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 33/2016
LaUB 6/2016
RSv 70/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.