496/2016

Helsingfors den 22 juni 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs 3.3 punkten i bilaga I till handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat (904/1997), samt

ändras 3, 7, 8 och 9 § samt 1. och 5. punkten i bilaga I i beslutet som följer:

3 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1. bantningspreparat livsmedel för särskilda näringsändamål som utvecklats speciellt med tanke på energibegränsade dieter för viktminskning,

2. kostersättning bantningspreparat med hjälp av vilket man kan ersätta samtliga måltider under dagen.

7 §
Produktens benämning

De bantningspreparat som avses i detta beslut ska säljas under produktbeteckningen komplett kostersättning för viktkontroll.

8 §
Obligatoriska kompletterande påskrifter

Utöver vad som annars föreskrivs eller bestäms om påskrifter på livsmedelsförpackningar ska påskrifterna på förpackningar med bantningspreparat innehålla följande uppgifter:

1) vid behov anvisningar om tillredning och uppgift om vikten av att anvisningarna följs,

2) om intaget av polyoler överskrider 20 gram per dag i fråga om en produkt som tillreds och konsumeras enligt tillverkares anvisningar, ska förpackningen förses med uppgift om att produkten kan verka laxerande,

3) uppgift om vikten av ett tillräckligt dagligt vätskeintag,

4) i fråga om kostersättning: uppgift om att preparatet tillgodoser dagsbehovet av alla viktiga näringsämnen samt dessutom en anmärkning att preparatet inte får användas längre än tre veckor utan att en sakkunnig i hälso- och sjukvård tillfrågas.

9 §
Obligatorisk näringsvärdesdeklaration

Förpackningar med bantningspreparat ska vara försedda med åtminstone följande uppgifter:

1) energimängden i kilojoule (kJ) och kilokalorier (kcal) samt mängden protein, kolhydrat och fett angivna i siffor per föreslagen portion av den konsumtionsfärdiga produkten,

2) den genomsnittliga mängden av samtliga mineralämnen och vitaminer som nämns i bilaga I punkt 5 angivna i siffror per föreslagen portion av den konsumtionsfärdiga produkten.


Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2016.

Bilaga

Helsingfors den 22 juni 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Livsmedelsöverinspektör
Anna Lemström

KRAV PÅ SAMMANSÄTTNINGEN AV BANTNINGSPREPARAT

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1. Energi

Innehållet av energi i kostersättning skall vara lägst 3 360 kJ (800 kcal) och högst 5 040 kJ (1 200 kcal) per dag.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5. Vitaminer och mineralämnen

I kostersättning skall mängden vitaminer och mineralämnen i tabellen tillgodoses till minst 100 procent per dag.

A-vitamin (μg-RE)1 700
D-vitamin (μg) 5
E-vitamin (mg-TE) 2 10
C-vitamin (mg) 45
Tiamin (mg) 1,1
Riboflavin (mg) 1,6
Niasin (mg-NE)3 18
B6 -vitamin (mg) 1,5
Folat (μg) 200
B12-vitamin (μg) 1,4
Biotin (μg) 15
Pantotensyra (mg) 3
Kalcium (mg) 700
Fosfor (mg) 550
Kalium (mg) 3  100
Järn (mg) 16
Zink (mg) 9,5
Koppar (mg) 1,1
Jod (μg) 130
Selen (μg) 55
Natrium (mg) 575
Magnesium (mg) 150
Mangan (mg) 1

1 RE = all trans-retinoliekvivalentti

2 TE = d-α-tokoferoliekvivalentti

3 NE = niasiiniekvivalentti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.