494/2016

Helsingfors den 22 juni 2016

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet (405/2003) 2 §, sådan den lyder i förordning 69/2012, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör

1) Trafikverket,

2) Trafiksäkerhetsverket,

3) Kommunikationsverket,

4) Meteorologiska institutet,

5) Finavia Abp,

6) Finrail Oy och

7) Trafikskyddet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

Helsingfors den 22 juni 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Rita Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.