468/2016

Helsingfors den 17 juni 2016

Lag om ändring av 13 a § i produktansvarslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i produktansvarslagen (694/1990) 13 a §, sådan den lyder i lag 479/2015, som följer:

13 a §

Om en försäkringsgivare med stöd av en läkemedelsskadeförsäkring har betalat en ersättning som den skadelidande med stöd av denna lag hade haft rätt att kräva av den ersättningsskyldige, övergår inte den skadelidandes rätt till skadestånd enligt denna lag på försäkringsgivaren.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 123/2015
KoUB 4/2016
RSv 42/2016

Helsingfors den 17 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.