404/2016

Helsingfors den 2 juni 2016

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om tillfälliga undantagsåtgärder för stöd till griskött- och mjölkproducenter år 2015

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om tillfälliga undantagsåtgärder för stöd till griskött- och mjölkproducenter år 2015 (1366/2015) 1 och 2 § som följer:

1 §
Stöd som betalas till producenter av griskött

Producenter av griskött som under minst en dag hade produktion från och med den 1 maj till och med den 31 augusti 2015 kan inom ramen för statsbudgeten för 2016 betalas högst 4,0 miljoner euro i stöd enligt artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1853 om tillfälligt extraordinärt stöd till jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion, nedan kommissionens förordning. Stöd beviljas enligt det genomsnittliga djurgruppsspecifika antalet svin (suggor) som avses i 2 § 15 punkten samt svin (andra svin) som avses i 2 § 17 punkten i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015) och som den första dagen varje kalendermånad under tidsperioden ovan finns registrerade i registret enligt kap. 2 i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010). I stöd beviljas högst 14,70 euro per sugga och högst 4,19 euro per annat svin.

2 §
Stöd som betalas till mjölkproducenter

Mjölkproducenter som under minst en dag hade produktion från och med den 1 januari till och med den 31 mars 2015 kan inom ramen för statsbudgeten för 2016 betalas högst 4 985 522 euro i stöd enligt artikel 1 i kommissionens förordning. I stöd betalas högst 0,86 cent per liter för mjölk som antecknats i kvotregistret under tidsperioden ovan och konstaterats vid tillsynen och som köpts och godkänts för att marknadsföras eller att säljas direkt till konsumenter. Med kvotregistret avses ett informationssystem som förvaltas av Landsbygdsverket och som innehåller uppdaterade uppgifter om de mjölkkvantiteter som producenterna har producerat.


Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2016.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1853 (32015R1853); EUT L 271, 16.10.2015, s. 25

Helsingfors den 2 juni 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.