400/2016

Helsingfors den 26 maj 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2015

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2015 (137/2015) 6 § 1 mom., 12 § 1 mom., 21 § 1 mom. och 25 § 1 mom., av dem 6 § 1 mom. och 12 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1438/2015 och 25 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 36/2016, som följer:

6 §
Beloppet av bidrag för mjölkkor

Högst följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för mjölkkor:

område euro
Fasta Åland 649,00
Stödområde AB, yttre skärgården 825,00
Stödområde AB, övriga områden 547,90

12 §
Beloppet per djur i fråga om bidrag för nötkreatur

Följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för nötkreatur:

Stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro Stödområde AB, övriga områden euro Stödområde C euro
dikor och dikokvigor 575,50 426,00 426,00 183,50
tjurar och stutar 1 010,50 540,00 499,00 170,60
slaktkvigor - 284,00 284,00 -
skärgårdskvigor 568,00 - - -

21 §
Beloppet av bidrag för tackor, hongetter, slaktlamm och slaktkillingar

Följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för tackor, hongetter, slaktlamm och slaktkillingar:

Stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro Stödområde AB, övriga områden euro Stödområde C euro
slaktlamm och slaktkillingar 36,50 36,50 36,50 36,50
tackor 128,50 89,40 59,00 -
hongetter 325,00 325,00 325,00 -

25 §
Beloppet av bidrag för jordbruksgrödor

Följande belopp per stödområde och hektar beviljas i bidrag för jordbruksgrödor:

Stödområde AB euro Stödområde C euro
proteingrödor 74,60 74,60
råg 48,20 48,20
sockerbeta 80,70 80,70
stärkelsepotatis 570,60 570,60
frilandsgrönsaker 168,00 -


Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 26 maj 2016

Inrikesminister
Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.