395/2016

Helsingfors den 26 maj 2016

Statsrådets beslut om förkastande av en framställning om sammanslagning av Vimpeli kommun och Alajärvi stad

Statsrådet har med stöd av 21 § 1 mom. i kommunstrukturlagen (1698/2009) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Statsrådet förkastar kommunindelningsutredarens framställning utgående från en särskild kommunindelningsutredning om sammanslagning av Vimpeli kommun och Alajärvi stad.

Ändringssökande

Enligt 53 § 1 mom. i kommunstrukturlagen får ändring sökas i beslut av statsrådet som avser förkastande av en framställning om sammanslagning av kommuner.

Besvärsanvisning

Ändring i beslut av statsrådet som avser förkastande av en framställning om sammanslagning av kommuner får genom besvär sökas av en kommun som berörs av ändringen, en medlem i kommunen eller den sammanslagningsstyrelse som avses i 10 § i kommunstrukturlagen.

Ändring i ett beslut söks genom en besvärsskrift som riktas och lämnas till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften ska lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Fabiansgatan 15, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet som avser förkastande av en framställning om ändring har meddelats dem som gjort framställningen.

I besvärsskriften ska nämnas ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktuppgifter samt vilket beslut besväret gäller, vilka ändringar som söks till beslutet och grunderna för ändringarna.

Helsingfors den 26 maj 2016

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Anu Hernesmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.