389/2016

Helsingfors den 20 maj 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler (1367/2011) 7 § 1 mom. och 13 § 1 mom. som följer:

7 §
Temperaturer vid förvaring och försäljning

Färska vakuum- och skyddsgasförpackade fiskeriprodukter ska förvaras i en temperatur av 0—3 °C. Övriga färska förpackade fiskeriprodukter, färska oförpackade fiskeriprodukter, kokta skal- och blötdjur samt upptinade, icke bearbetade fiskeriprodukter ska förvaras i den temperatur som anges i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung. Kallrökta och gravade fiskeriprodukter samt vakuum- och skyddsgasförpackade, bearbetade fiskeriprodukter ska förvaras i en temperatur av 0—3°C.


13 §
Försäljning av kött- och fiskeriprodukter samt levande musslor

Kött, malet kött, köttberedningar och köttprodukter samt fiskeriprodukter och levande musslor får saluföras i färdiga förpackningar i kylda försäljningsanordningar. Om det finns tillgång till ett särskilt kylförvaringsutrymme för förvaringen av dem, får de saluföras oförpackade i separata, kylda försäljningsanordningar. Fiskeriprodukter och levande musslor ska då vara separerade genom en tillräcklig mellanvägg eller på annat sätt hållas tillräckligt åtskilda från andra produkter. Därtill får oförpackade köttprodukter och bearbetade fiskeriprodukter under företagarens överinseende saluföras på ett sådant sätt att livsmedelssäkerheten inte äventyras. Fångst- eller upptagningsdatum för färsk fisk ska tydligt och skriftligen anges i samband med försäljningen samt vid leverans från ett detaljförsäljningsställe till ett annat.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

Helsingfors den 20 maj 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Veterinäröverinspektör
Maaria Hackzell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.