322/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 7 § i statsrådets förordning om universiteten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 § och 7 § 1 mom., av dem 5 § sådan den lyder i förordning 181/2012 och 7 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 525/2014, som följer:

5 §
Den interna fördelningen av finansieringsgrunderna

Av den basfinansiering som avses i 49 § 3 mom. i universitetslagen bestäms 72 procent på basis av verksamhetens omfattning, kvalitet och genomslagskraft och 28 procent på basis av övriga utbildningsmål och vetenskapspolitiska mål.

Den finansieringsandel som bestäms på basis av verksamhetens omfattning, kvalitet och genomslagskraft delas in i en finansieringsandel som bestäms på basis av utbildningen och utgör 39 procent av den totala basfinansieringen samt i en finansieringsandel som bestäms på basis av forskningen och utgör 33 procent av den totala basfinansieringen.

Den finansieringsandel som bestäms på basis av övriga utbildningsmål och vetenskapspolitiska mål delas in i en strategibaserad finansieringsandel som utgör 12 procent av den totala basfinansieringen, en områdesspecifik finansieringsandel som utgör 9 procent av den totala basfinansieringen och en finansieringsandel som bestäms på basis av de riksomfattande uppgifterna och utgör 7 procent av den totala basfinansieringen.

7 §
Finansieringsandelar för övriga utbildningsmål och vetenskapspolitiska mål

Den strategibaserade finansieringsandelen grundar sig på universitetens strategiarbete och de viktigaste prioriteringarna och styrkorna inom strategiarbetet samt på universitetens profilering. Vid fördelning av finansieringsandelen beaktas hur övergången till arbetslivet görs snabbare, forsknings- och lärandemiljöerna utvecklas, kompetensen utnyttjas, vilket samhälleligt genomslag universitetets verksamhet har, skapandet av regionala och områdesspecifika kompetenskluster enligt universitetets profil samt hur strukturerna och verksamhetssätten förnyas. Avtal om den strategibaserade finansieringsandelen ingås mellan undervisnings- och kulturministeriet och universiteten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 29 april 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Immo Aakkula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.