319/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Lag om ändring av 8 § i lagen om Tullens organisation

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Tullens organisation (960/2012) 8 § 1 mom. som följer:

8 §
Förande av statens talan

Tullen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid nationella domstolar, vid skiljeförfarande, hos övriga myndigheter och vid förrättningar i alla ärenden som gäller Tullen. Tullen representeras av ett tullombud vid enheten för bevakning av statens intresse och rätt, som har en oberoende ställning i förhållande till Tullens övriga enheter.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 153/2015
FvUB 5/2016
RSv 39/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.