318/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Lag om upphävande av 5 § 4 mom. i lagen om kosmetiska produkter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 5 § 4 mom. i lagen om kosmetiska produkter (492/2013).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 153/2015
FvUB 5/2016
RSv 39/2016

Helsingfors den 29 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.