298/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Lag om temporär ändring av 14 a § i lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen om utkomststöd (1412/1997) 14 a § 4 mom., sådant det lyder i lag 1202/2007, som följer:

14 a §
Behandlingen av utkomststödsärenden

Utkomststödsklienten ska ges tillfälle till ett personligt samtal med en socialarbetare eller socionom senast den sjunde vardagen efter det att klienten har begärt detta.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016 och gäller till utgången av 2016.

RP 14/2016
ShUB 3/2016
RSv 26/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.