290/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Lag om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) en ny 24 a § som följer:

5 kap.

Anmärkning och socialombudsman

24 a §
Behörighetsvillkor för en socialombudsman

Behörig för uppgiften som socialombudsman är en socialarbetare eller den som har för uppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om branschen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 14/2016
ShUB 3/2016
RSv 26/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.