275/2016

Helsingfors den 18 april 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 7 § 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djupfrysta livsmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 7 § 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djupfrysta livsmedel (818/2012).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

Helsingfors den 18 april 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.