242/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Lag om ändring av 74 § i banlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i banlagen (110/2007) 74 §, sådan den lyder i lag 1243/2009, som följer:

74 §
Ersättningsfria överlåtelser

Staten har inte rätt att av Trafikverket få ersättningar enligt denna lag. Statliga affärsverk har dock rätt till ersättning. Statsrådet kan av särskilda skäl fatta annat beslut om statens rätt till ersättning.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.

RP 132/2015
JsUB 2/2016
RSv 25/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Olli Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.