229/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Lag om ändring av 21 § i viltskadelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i viltskadelagen (105/2009) 21 § 1 mom. som följer:

21 §
Ersättning för kompletteringsodling eller ny beskogning

När ersättning för nödvändig kompletteringsodling eller ny beskogning av skadeområdet beräknas ska de skäliga kostnader som orsakas av planering och genomförande av skogsodling beaktas.Denna lag träder i kraft den 18 april 2016.

RP 133/2015
JsUB 1/2016
RSv 15/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Olli Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.