219/2016

Helsingfors den 31 mars 2016

Statsrådets förordning om lägenhetsbestämd ersättning skördeskador som inträffat 2015

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 4 mom. i lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000), sådant det lyder i lag 1055/2010:

1 §

De lägenhetsbestämda ersättningarna för skördeskador som träffat 2015 uppgår till 90 procent av beloppet av skördeskadorna vilket minskats med självriskandelen, ersättningar med stöd av annan lagstiftning och erhållna försäkringsersättningar.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2016.

Helsingfors den 31 mars 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.