218/2016

Helsingfors den 31 mars 2016

Statsrådets förordning om ändring av bilaga 3 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs

I enlighet med statsrådets beslut

ändras bilaga 3 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs (7/2015) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 6 april 2016.

Helsingfors den 31 mars 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Johanna Wallius

Bilaga 3

Föreskrivna verksamhetskrav som gäller djurskydd

Verksamhetskrav Europeiska unionens bestämmelser Nationella genomförandebestämmelser eller kompletterande bestämmelser
11, 12 och 13 Rådets direktiv 2008/119/EG om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar, artiklarna 3 och 4Rådets direktiv 2008/120/EG om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning, artiklarna 3 och 4.1Rådets direktiv 98/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur, artikel 4 Djurskyddslagen (247/1996), första och andra meningen i 3 § 1 mom., 4—5 §, andra och tredje meningen i 6 § 1 mom., 7 § (svin, höns, broilrar), 26 a §, 26 b § (broilrar) samt 26 c § 3 och 4 mom. (djurtätheten för broilrar)Djurskyddsförordningen (396/1996), 1 §, 2 § med undantag för sista meningen i 1 mom., 3—4, 6, 7 och 9—11 §, 14 § punkt 6 a och 23 §Bestämmelser i artspecifika förordningarStatsrådets förordning om skydd av nötkreatur (592/2010) med undantag för andra och tredje meningen i 3 § 3 mom., sista meningen i 4 § 1 mom., 5 § 3 mom., 6 § 5 mom., 9 § 1 mom., sista meningen i 11 § 2 mom., 11 § 3 och 4 mom., 12 § 2 mom. och 15—17 §Statsrådets förordning om skydd av svin (629/2012) med undantag för andra meningen i 4 § 4 mom., 4 § 5 och 6 mom., 5 § 4 mom. och sista meningen i 13 § 2 mom.Statsrådets förordning om skydd av får (587/2010) med undantag för 3 § 2 mom., sista meningen i 5 § 1 mom., sista meningen i 5 § 2 mom., sista meningen i 7 §, sista meningen i 9 § 2 mom., 9 § 3 mom., första och tredje meningen i 10 § 1 mom., 10 § 2 mom. samt 13—15 §
Statsrådets förordning om skydd av getter (589/2010) med undantag för 3 § 2 mom., sista meningen i 5 § 1 mom., sista meningen i 5 § 3 mom., 7 § 2 mom., sista meningen i 9 § 2 mom., 9 § 3 och 4 mom. samt 12 och 13 §Statsrådets förordning om skydd av hjortar i hägn (590/2010) med undantag för första meningen i 3 § 2 mom.Statsrådets förordning om skydd av strutsfåglar (676/2010) med undantag för andra meningen i 3 § 1 mom., sista meningen i 3 § 2 mom. och första och tredje meningen i 3 § 5 mom., andra och tredje meningen i 4 § 1 mom., de andra meningarna än den första meningen i 6 § 3 mom., 6 § 4 mom., sista meningen i 8 § 1 mom., 8 § 2 och 3 mom., 9 § 1 och 2 mom., sista meningen i 9 § 3 mom. samt 11 § Statsrådets förordning om skydd av höns (673/2010) med undantag för sista meningen i 3 § 3 mom., 4 § 4 mom., sista meningen i 5 § 1 mom., 8 § 2 mom., 11 § 4 mom. och 14 §Statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2010) med undantag för första meningen i 2 § 3 mom., 2 § 4 mom., andra meningen i 3 § 3 mom., sista meningen i 4 § 1 mom., tredje meningen i 6 § 2 mom., 6 § 3 mom. och 8 § 1, 3 och 4 mom.Statsrådets förordning om skydd av bison i hägn (591/2010)
Statsrådets förordning om skydd av pälsdjur (1084/2011) med undantag för de andra meningarna än den första meningen i 3 § 1 mom., 3 § 2 mom., andra meningen i 3 § 4 mom., 4 § 5 mom., 8 § 1 mom., 9 § 2—4 mom. samt 10 § och 12 §Statsrådets förordning om skydd av ankor och gäss (675/2010) med undantag för sista meningen i 3 § 3 mom., 3 § 4 mom., andra meningen i 4 § 1 mom., de andra meningarna än den första meningen i 4 § 2 mom., 5 § 3 mom., sista meningen i 7 § 1 mom., 8 § 3 mom. samt 9 § 1—3 mom.Statsrådets förordning om skydd av kalkoner (677/2010) med undantag för 3 § 3 och 5 mom., 4 § 1 mom., sista meningen i 4 § 2 mom., 5 § 4 mom., 6 § 5 mom., sista meningen i 7 § 1 mom., 8 § 3 och 4 mom. samt 9 §Statsrådets förordning om skydd av broilrar (375/2011) med undantag för kravet om en sammanhängande mörkerperiod i sista meningen i 3 § 3 mom., 4 § 4 och 5 mom., sista meningen i 6 § 1 mom. samt 9, 11—16, 18 och 19 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.