181/2016

Helsingfors den 18 mars 2016

Lag om ändring av 2 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 2 § 13 punkten, sådan den lyder i lag 1399/2010, som följer:

2 §

I denna lag avses med


13) paraffinisk dieselolja produkt där cetanvärdet är minst 51, tätheten 765–810 gram per liter vid 15 C, totalaromathalten högst 1,1 viktprocent, svavelhalten högst fem milligram per kilogram och som ger minst 95 volymprocent destillat vid 360 C; om paraffinisk dieselolja blandas med dieselolja och om skattesänkningen enligt kvalitetsgradering utnyttjas för paraffinisk dieselolja, ska dieseloljan före blandning uppfylla kvalitetskraven för dieselolja,Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

RP 139/2015
FiUB 1/2016
RSv 8/2016

Helsingfors den 18 mars 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.