161/2016

Helsingfors den 10 mars 2016

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 6 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 3 och 6 §, sådana de lyder i förordning 849/2015, som följer:

3 §
Organisation

Vid ministeriet finns en avdelning för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik, en avdelning för yrkesutbildning, en högskole- och forskningspolitisk avdelning, en kultur- och konstpolitisk avdelning samt en ungdoms- och idrottspolitisk avdelning. Avdelningarna kan ha ansvarsområden och grupper.

Verksamhetsenheter utanför ministeriets avdelningar är förvaltningsenheten, ekonomienheten, internationella sekretariatet och kommunikationsenheten. Enheterna kan ha grupper.

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är utöver vad som föreskrivs i 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) och 43 § i reglementet för statsrådet (262/2003)

1) för direktörer samt för chefer för ett ansvarsområde, en enhet och en grupp högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

2) för lagstiftningsråd och upphovsrättsråd annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, om inte 1 punkten ska tillämpas på dem på grund av deras uppgifter eller ställning,

3) för högskoleråd, kulturråd, idrottsråd, undervisningsråd, byggnadsråd, revisionsråd och övriga råd samt konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, om inte 1 punkten ska tillämpas på dem på grund av deras uppgifter eller ställning,

4) för andra sådana tjänstemän som är föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde eller på vars uppgifter ställs motsvarande krav, högskoleexamen.


Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2016.

Helsingfors den 10 mars 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Kanslichef
Anita Lehikoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.