149/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 25 februari 2016

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1379/2010) 4 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i förordning 849/2012, som följer:

4 §
Produktionsstödet för skogsfliskraftverk

Det inmatningspris (euro per megawattimme) som betalas för el som producerats vid skogsfliskraftverk räknas ut enligt följande formel:

1) 35,65—1,827 x skatten på torv – 1,359 x det genomsnittliga priset på en utsläppsrätt under tre månader, då det genomsnittliga priset på utsläppsrätten under tre månader är minst 10 euro,

2) 22,06—1,827 x skatten på torv, då det genomsnittliga priset på utsläppsrätten under tre månader är under 10 euro.

I inmatningspris betalas dock högst 18 euro per megawattimme och endast om inmatningsprisets belopp räknat enligt 1 mom. är minst 1 euro per megawattimme.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

Helsingfors den 25 februari 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.