121/2016

Helsingfors den 9 februari 2016

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten

I enlighet med justitieministeriets beslut

fogas till justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten (577/2010) en ny 8 a § som följer:

8 a §

Den som står i tjänsteförhållande till Brottspåföljdsmyndigheten får använda Brottspåföljdsmyndighetens tjänstedräkt när han eller hon under tjänstledighet utför tjänstgöringsuppdrag enligt lagen om civilpersonals deltagande i krishantering (1287/2004).


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

Helsingfors den 9 februari 2016

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Regeringsråd
Anne Hartoneva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.