90/2016

Helsingfors den 29 januari 2016

Lag om ändring av 11 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 § i lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000), sådan paragrafen lyder i lagarna 127/2010, 713/2010, 938/2012 och 885/2015, en ny 13 punkt, i stället för den 13 punkt som upphävts genom lag 938/2012, som följer:

11 §
Begränsningar i fråga om vuxenutbildningsstödet

Vuxenutbildningsstöd beviljas inte den som


13) får arbetslivspension enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 16/2015
ShUB 5/2015
RSv 37/2015

Helsingfors den 29 januari 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.