56/2016

Helsingfors den 28 januari 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning (695/2012) 39, 40 och 41 §, av dem 40 och 41 § sådana de lyder i förordning 164/2015, som följer:

39 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för utveckling av landsbygden

Chefen för enheten för utveckling av landsbygden avgör ärenden som gäller beviljande av anslag för projekt och upphandlingar i anknytning till utveckling av landsbygden och skärgårdsärenden samt för upphandlingar som baserar sig på en dispositionsplan för tekniskt bistånd.

40 §
Beslutanderätten för chefen för marknadsenheten

Chefen för marknadsenheten avgör ärenden som gäller

1) fastställande av den nationella medfinansieringen för EU-delfinansierade program för utveckling av produktion och marknadsföring av honung,

2) beviljande av finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt ur gårdsbrukets utvecklingsfond med undantag för projekt som gäller utveckling av landsbygden,

3) beviljande av statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden och andra landsbygdsorganisationer,

4) beviljande av anslag för projekt och upphandlingar i samband med nationell utveckling av livsmedelskedjan,

5) beviljande av anslag för projekt och upphandlingar som gäller utveckling av bioekonomin inom livsmedelsavdelningens verksamhetsområde.

41 §
Beslutanderätten för chefen för ekonomigruppen

Chefen för ekonomigruppen avgör ärenden som gäller

1) utveckling av avdelningens personal i den mån beslutanderätten inte hör till chefen för en enhet vid avdelningen,

2) intäktsföring av tekniskt bistånd och betalning av räkningar för tekniskt bistånd av enheten för utveckling av landsbygden.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

Helsingfors den 28 januari 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Kanslichef
Jaana Husu-Kallio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.