46/2016

Helsingfors den 21 januari 2016

Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter (1295/2015):

1 §

Det i New York den 19 december 2011 upprättade fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter träder i kraft den 12 februari 2016 så som därom har överenskommits.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 13 oktober 2015 och ratificerats av republikens president den 30 oktober 2015. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 12 november 2015.

2 §

I samband med att ratifikationsinstrumentet deponerades avgav Finland följande förklaring:

Finland erkänner kommitténs behörighet enligt artikel 12 i protokollet att ta emot och pröva mellanstatliga klagomål som anförts mot Finland.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter (1295/2015) träder i kraft den 12 februari 2016. Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 12 februari 2016.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 5/2016)

Helsingfors den 21 januari 2016

Utrikesminister
Timo Soini

Lagstiftningsråd
Arto Kosonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.