35/2016

Helsingfors den 14 januari 2016

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (565/2013) 2 § 1 mom. och 3 § 3 mom. som följer:

2 §
Delegationens sammansättning

Delegationen ska ha en ordförande, en vice ordförande och 13 andra medlemmar med personliga suppleanter.


3 §
Organisering

Resekostnadsersättning till delegationens ordförande, vice ordförande, medlemmar och suppleanter samt till sekreteraren och sakkunniga betalas i enlighet med statens resereglemente.


Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2016.

Helsingfors den 14 januari 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.