1741/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (1446/2014) 5 § som följer:

5 §
Grundpriser och grundpriser för tilläggsdelar

De grundpriser som avses i 6—13 och 26—28 § i lagen om statsandel för kommunal bass-service är 2016 följande:

Åldersstruktur Euro
0—5 -åringar 8 635,07
6 -åringar 9 155,52
7—12 -åringar 7 509,82
13—15 -åringar 12 889,31
16—18 -åringar 4 111,74
19—64 -åringar 1 059,25
65—74 -åringar 2 174,09
75—84 -åringar 5 878,89
85 -åringar och äldre 19 712,27
Övriga kriterier för kalkylerade kostnader
Sjukfrekvenskoefficient 1 162,55
Arbetslöshetskoefficient 90,34
Tvåspråkighetskoefficient 278,54
Främmandespråkskoefficient 1 956,49
Befolkningstäthetskoefficient 39,36
Koefficient utifrån karaktären av skärgård 383,37
Utbildningsbakgrundskoefficient 423,39
Tilläggsdelar
Tilläggsdel för fjärrort 208,16
Tilläggsdel för kommun inom samernas hembygdsområde 2 643,84
Tilläggsdel utifrån självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser 63,17

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 30 december 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Marja Isomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.