1723/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av en lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen (378/2015) som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 34/2015
FiUB 11/2015
EkUU 12/2015
RSv 73/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Bilaga

SKATTETABELL
Produkt Produktgrupp Enegiinnehålls-skatt Koldioxid-skatt Försörjnings-beredskapsavgift Sammanlagt
__________ _________ __________ ________ _________________ _________
Flytgas cent/kg 110 8,50 16,32 0,11 24,93
Bioflytgas cent/kg 111 8,50 16,32 0,11 24,93
Bioflytgas R cent/kg 112 8,50 8,16 0,11 16,77
Bioflytgas T cent/kg 113 8,50 0,00 0,11 8,61

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.