1702/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om rundradioskatt (484/2012) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1073/2013, som följer:

2 §
Rundradioskatt för personer

Om den skatt som beräknats enligt 1 mom. understiger 70 euro, debiteras den inte.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2016.

RP 58/2015
FiUB 12/2015
RSv 74/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.