1661/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i barnbidragslagen (796/1992) 21 §, sådan den lyder i lag 1144/2010, och

ändras 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1034/2002, som följer:

4 §
Finansiering

Folkpensionsanstalten ska tio vardagar före den i 10 § avsedda betalningsdagen för barnbidrag meddela staten det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för utbetalningen av de barnbidrag som ska betalas under betalningsmånaden. I samband med uppskattningen ska Folkpensionsanstalten beträffande den kalendermånad som föregår den omedelbart föregående kalendermånaden underrätta staten om summan av de barnbidrag som betalats och beloppet av de barnbidrag som återkrävts.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Upphävandet av lagens 21 § träder dock i kraft den 1 januari 2016.

RP 70/2015
ShUB 12/2015
RSv 99/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.