1649/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) en ny 71 §, i stället för den 71 § som upphävts genom lag 702/1982, som följer:

71 §

På arbetsterapi som anordnas med stöd av denna lag tillämpas 27 e § 3 mom. i socialvårdslagen (710/1982).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 93/2015
ShUB 19/2015
RSv 94/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.