1625/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av 10 § i sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sparbankslagen (1502/2001) 10 § som följer:

10 §

Sparbankens bundna egna kapital består av grundkapitalet, reservfonden och fonden för verkligt värde och av en eventuell uppskrivningsfond och grundfond. Övriga fonder samt räkenskapsperiodens och föregående räkenskapsperioders vinst hänförs till det fria egna kapitalet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 89/2015
EkUB 16/2015
RSv 95/2015
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (32013L0034); EUT nr L 182, 29.6.2013, s. 19.

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Lenita Toivakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.