1567/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling av fiskevårdsavgift

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 81 § 3 mom. och 83 § 4 mom. i lagen om fiske (379/2015):

1 §
Innehållet i kvittot över betald fiskevårdsavgift

Det kvitto över betald fiskevårdsavgift som lämnas av Forststyrelsen eller en av den befullmäktigad serviceproducent och som utgör ett sådant bevis över att fiskevårdsavgift har betalats som avses i 79 § 2 mom. i lagen om fiske (379/2015) ska innehålla följande uppgifter:

1) namnet på den person som fått rätt att fiska i och med att fiskevårdsavgift betalats,

2) klockslag och datum för betalningstransaktionen,

3) avgiftens giltighetstid,

4) kvittots identifieringsnummer,

5) serviceproducentens namn och kontaktuppgifter,

6) Forststyrelsens logotyp för identifiering av betalningsmottagaren.

2 §
Betalning av fiskevårdsavgift utan serviceavgift

Den fiskevårdsavgift som avses i 79 § i lagen om fiske kan betalas utan särskild serviceavgift på alla kundserviceställen som Forststyrelsen utsett samt i nätbutiken och telefontjänsten Eräluvat.fi.

3 §
Redovisning av fiskevårdsavgiftsmedlen

Forststyrelsen ska i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets anvisningar månatligen redovisa för ministeriet de fiskevårdsavgiftsmedel som den samlat in och som samlats in för dess räkning samt räntan på dessa.

4 §
Betalning av utgifterna för uttaget av fiskevårdsavgiftsmedel

I samband med beredningen av budgetpropositionen ska Forststyrelsen årligen i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets anvisningar lämna in en plan för följande år över utgifterna för uttaget av fiskevårdsavgiftsmedel för godkännande till ministeriet.

Forststyrelsen fakturerar årligen i fyra poster jord- och skogsbruksministeriet för de utgifter som uttaget av fiskevårdsavgiftsmedlen orsakat.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 17 december 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Fiskeriöverinspektör
Roni Selén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.