1549/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Lag om ändring av 15 § i lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) 15 § 4 mom. som följer:

15 §
Poster som skall ersättas eller dras av innan förskottsinnehållning verkställs

Sådana ovannämnda kostnader som arbetsgivaren ska ersätta eller dra av är dock inte medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer, avgifter till arbetslöshetskassor, kostnader för resor som avses i 72 § 4 mom. i inkomstskattelagen eller utgifter för anskaffning av facklitteratur.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 31/2015
FiUB 8/2015
RSv 49/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.