1538/2015

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om läkemedelsprisnämnden

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om läkemedelsprisnämnden (196/2009) 2 § 2 mom. som följer:

2 §
Sakkunnigutlåtanden

Expertgruppen ska ge utlåtande till läkemedelsprisnämnden inom 30 dagar från det att ansökan tagits upp till behandling i expertgruppen. I utlåtandet ska expertgruppen, med beaktande av den sakkunskap gruppen har, ge en helhetsbedömning av de förutsättningar för ersättning för läkemedlet som anges i 6 kap. 5 och 6 § samt 9 § 1 och 2 mom. i sjukförsäkringslagen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 17 december 2015

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Konsultativ tjänsteman
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.