1529/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Statsrådets förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981):

1 §

Skärgårdskommuner är

1) Egentliga Finland: Kimitoön, Gustavs och Pargas,

2) Södra Savolax: Enonkoski, Puumala och Sulkava,

3) Österbotten: Malax,

4) Norra Österbotten: Karlö.

2 §

Bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas dessutom på öar utan fast vägförbindelse i följande kommuner, samt på de inom parentes angivna öarna och områdena i kommunerna, även om de har fast vägförbindelse:

1) Nyland: Borgå (även Emsalö, Vessölandet, Tirmo, Fagersta), Esbo (även Sommaröarna), Helsingfors (även Sandhamn), Ingå (även Storramsjö, Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö och Stävö), Kyrkslätt (även Porkala udd), Lovisa (även Sarvsalö, Kabböle, Isnäs, Tjuvö, Strömsland, Vahterpää och Gäddbergsö), Raseborg (även Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja, Öby, Odensö, Norrby och Båsa) och Sibbo (även Kitö och Löparö),

2) Egentliga Finland: Nystad (även Pyhämaa, Lepäinen och Kittamaa), Nådendal (även Airismaa, Lemsjöholm, Livonsaari, ön Otava, och Teersalo), Salo (även Angelniemi, Angelansaari, Storö och Kolsjö), S:t Karins (även Harvaluoto) och Tövsala (även Aasamaa, Leikluoto, Kahiluoto, Kaitainen, Kuusisto, Kuustenmaa, Lehtinen, Mussalo och Naurisluoto),

3) Päijänne-Tavastland: Asikkala (även Vedentausta, Salonsaari, Rutalahti och Vähä-Pulkkila),

4) Kymmenedalen: Kotka (även Tiutinen) och Pyttis (även Mogenpört),

5) Södra Karelen: Parikkala (även Korpijärvi-Värtsi, Koukkuniemi, Loikansaari, Tarvassaari, Lahdenkylä och Harmaitsaari), Ruokolahti (även Äitsaari, Härskiänsaari, Utula-Kietävälä och Kekäleenniemi) och Taipalsaari (även Kirkkosaari, Rehula, Vehkataipale, Kattelussaari, Nieminen och Merenlahti),

6) Södra Savolax: Hirvensalmi (även Puulasalo, Vahvaselkä, Kilkinkylä och Väisälänsaari), Nyslott (även Pellossalo, Pitkälä, Hirvasranta, Ranta-Kaartila, Loikansaari, Tervassaari, Liistonsaari, Mikkolanniemi, Kommerniemi, Kiviapaja, Oravi, Ahvensalmi, Sorsasalo, Saukonsaari, Vaahersalo-Pöllänsaari, Enanniemi-Vaara-Sääsänniemi-Putkiniemi, Ruokoniemi-Kaidansaari-Mäkrä, Tavisalo-Hälvä-Herttuansaari, Rauvanniemi-Hevossalo, Pihlajaniemi, Paasniemi-Valkeisniemi och Vasarasalo-Ilvessalo-Kivijärvi-Pirttimäki) och S:t Michel (även Hirvensalo, Keljunniemi, Piekälänsaari, Pihlajasalo, Piskola, Pitkälahti, Saukonsalo, Ylivesi, Heiniemi-Himalansaari och Liiansaari-Laamansaari-Houtunsaari),

7) Norra Savolax: Kuopio (även Soisalo, Talvisalo, Varvisaari, Murtolahti och Pasalankylä-Hipanniemi) och Tervo (även Linnonsaari, Käpysaari, Lieteniemi, Hyvölä och Vekaroniemi),

8) Norra Karelen: Juuka (även Larinsaari, Koveronsaari, Ritoniemi och Ruottilansaari), Kitee (även Sarvisalo, Pellavasniemi, Kiurusaari, Pöllänniemi, Lentteenniemi och Mustolanperä, Varmonniemi, Asikonsaari, Puhossalo-Enanniemi, Ikolansaari, Suoparsaari-Suorlahti och Heinonniemi), Lieksa (även Koli), Liperi (även Tutjunniemi-Roukalahti, Niinikkosaari och Siikasaari) och Rääkkylä (även Oravinsalo, Varpasalo och Nieminen),

9) Österbotten: Korsholm (även Köklot, Replot och Värlax), Larsmo (även Eugmo), Närpes (även Storön) och Vörå (även Oxkangar och Österö, Kvimo),

10) Mellersta Finland: Joutsa (även Kälä och Ollinsalmi), Jyväskylä (även Oittila och Putkilahti), Kivijärvi (även Lokakylä och Talviaislahti), Kuhmoinen (även Pihlajakoski, Närvä, Ruolahti och Tehi) och Luhanka (även Judinsalo, Klemettilä och Onkisalo),

11) Kajanaland: Vaala (även Manamansalo),

12) Satakunta: Björneborg (även Räfsö).

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till den 31 december 2016.

Helsingfors den 17 december 2015

Näringsminister
Olli Rehn

Konsultativ tjänsteman
Olli Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.